Azure Information Protection Ujednolicone Etykietowanie

Dlaczego używać ujednoliconego etykietowania?

Ujednolicone etykietowanie jest kolejnym krokiem w rozwoju Microsoft Information Protection. Każdy nowy produkt i usługa Microsoft, które wykorzystują możliwości klasyfikacji i ochrony będą wymagać ujednoliconego etykietowania.

Jakie są różnice pomiędzy AIP klasycznym a Ujednolicone Etykietowanie

 1. Klasyczne Azure Information Protection obsługiwane jest przez:
  • The Azure Information Protection client (classic)
  • Azure Information Protection scanner (classic)
  • Microsoft Cloud App Security
 2. Azure Information Protection Ujednolicone Etykietowanie dostępne w panelu Office 365 Security & Compliance Center jest obsługiwane przez:
  • The Azure Information Protection unified labeling client
  • Microsoft Cloud App Security
  • Azure Information Protection Scanner (in preview)
  • SharePoint Online (in Preview)
  • Office 365 apps for Windows, MacOS, iOS and Android (built-in without an add-in requirement)
  • Office for the web (in Preview for SharePoint Online integration preview customers)
  • Outlook for the web
  • Outlook for mobile devices (iOS & Android)
  • PowerBI Data protection (in preview)
  • Microsoft Information Protection SDK and applications based on it (For example: Adobe Acrobat)

Klient Azure Information Protection Ujednolicone Etykietowanie i klasyczny klient AIP

Obecnie istnieją dwa programy Azure Information Protection dla systemu Windows:

 • Azure Information Protection ujednolicony klient etykietowania, jest nowszą wersją, która obsługuje ujednolicony magazyn etykietowania i obsługuje wiele aplikacji i usług. Pobiera etykiety i ustawienia zasad z jednego z następujących centrów administracyjnych: Office 365 Security & Compliance Center, Microsoft 365 security center, Microsoft 365 compliance center. Ten klient jest teraz zalecany do wykorzystania.
 • Klasyczny Klient Azure Information Protection , pierwsza wersja klienta. Pobiera etykiety i ustawienia zasad z Azure Portal. Ten klient jest oparty na poprzednich wersjach usługi i nie zalecamy jego wykorzystania.

Jak ustalić, czy mój tenant znajduje się na ujednoliconej platformie etykietowania?