Priorytet etykiet i polityk AIP

Priorytet etykiet i polityk AIP bezpośrednio wpływają na działanie mechanizmów bezpieczeństwa. Kolejność określa, która etykieta zostanie wybrana i jakie polityki zostaną zastosowane.

Priorytet etykiet (kolejność ma znaczenie)

Kolejność etykiet jest ważna, ponieważ odzwierciedla ich priorytet. Najbardziej restrykcyjna etykieta wrażliwości, taka jak wysoce poufna, powinna pojawić się na dole listy. Etykieta o najmniejszej wrażliwości, taka jak Publiczna, powinna pojawić się na górze.

W jakich przypadkach kolejność etykiet ma znaczenie?
  • Jeśli ustawisz opcję, która wymaga od użytkowników podania uzasadnienia zmiany etykiety na niższą klasyfikację.

    Ważne:
    ta opcja nie ma zastosowania do etykiet podrzędnych

  • automatyczne etykietowanie – gdy występuje wiele dopasowań dla więcej niż jednej etykiety, wybierana jest ostatnia etykieta ( lub ostatnia pod-etykieta)

Priorytet polityk (zamówienie ma znaczenie)

Polityka o najniższym priorytecie jest wyświetlana u góry, a polityka o najwyższym priorytecie jest wyświetlana u dołu.

Jeśli użytkownik zostanie uwzględniony w wielu politykach, wówczas zobaczy wszystkie etykiety wrażliwości z tych zasad. Zastosowane zostaną jednak tylko ustawienia z polityki najwyższego poziomu.