7 lat / 7 years

Pierwsza wersja strony urb-ex.pl powstała w 2007 roku. Od daty opublikowania pierwszej galerii mija właśnie 7 lat. To chyba najwyższy czas na zmiany, tym bardziej, że stara wersja strony była bardzo uciążliwa jeśli chodzi o dodawanie nowych galerii, wszelkie zmiany i aktualizacje. Po jakimś czasie potrafi to zniechęcić do wrzucania nowych zdjęć. Najlepiej świadczy o tym fakt, że mam jeszcze ponad 90 nieopublikowanych galerii z moich wyjazdów.

Czasami, żeby zacząć coś nowego trzeba skończyć stary etap. Ta zmiana wyglądu strony jest dla mnie symbolicznym odcięciem od ostatniego zastoju, braku zmian na stronie, braku aktualizacji.

Strona urb-ex.pl zawsze była i jest galerią zdjęć i relacji z moich wyjazdów. Znajdują się na niej wyłącznie zdjęcia wykonane przeze mnie. Nie jest to strona forum zrzeszającego fanów urb-ex’u, nie jest to strona żadnej grupy eksploracyjnej. Jest to moja prywatna galeria fotografii i tak raczej pozostanie.

 

The first version of the site urb-ex.pl was formed in 2007. It is just 7 years from the date of publication of the first gallery. It’s probably time for a change, the more that the old version of the site was very cumbersome when it comes to adding new galleries, all changes and updates. After some time, it can discourage inserting new pictures. The best proof of this is that I have more than 90 unpublished galleries of my trips.

Sometimes, to start something new you have to finish the old stage. This change in appearance of the page is cut off from the symbolic to me of the last stagnation, lack of changes to the site, the lack of updates.

The urb-ex.pl website always was and still is the photo gallery and the relationship of my trips. There are settings for only the pictures taken by me. This is not a forum which brings together fans page urb-ex’u, it is not a webpage of any exploration group. This is my private gallery of photographs and likely to remain so.

Copyright © urb-ex.pl 2015
Strona wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zaakceptuj Cookies
x