Limit przestrzeni dyskowej Teams i SharePoint

Często spotykam się z pytaniami ile miejsca dyskowego można wykorzystać w ramach Teams i jaki ma on związek z przestrzenią dostępną dla SharePoint. I od razu pojawia się drugie pytanie: Jaki jest limit przestrzeni dla SharePoint. Okazuje się, że dla wielu użytkowników nie jest to temat oczywisty.

SharePoint Provisioning, Powershell Online czy SharePoint PnP

Provisioning SharePoint Online przy pomocy PowerShell'a. Który z dostępnych modułów PowerShell wybrać w przypadku provisioningu SharePointa? W zasadzie można używać dwóch zestawów poleceń. SharePoint Online Management Shell i SharePoint PnP.

Azure Information Protection Ujednolicone Etykietowanie

Ujednolicone etykietowanie to nowa platforma Microsoft, która zastępuje dane klasyczne rozwiązanie Azure Information Protection. Jest to docelowe rozwiązanie dla klasyfikacji i ochrony informacji.