Azure Information Protection – przygotowanie do wdrożenia

Azure Information Protection Unified Labeling jest nowym rozwiązaniem rozwijanym przez Microsoft. Nie rozważamy już wdrażania AiP na starej platformie.

Sprawdź czy twój Tenant znajduje się na ujednoliconej platformie etykietowania (unified labeling platform)

Aby sprawdzić status, w “Azure portal”, idź do  Azure Information Protection > Manage > Unified labeling, i spradź status Unified labeling:

  • jeżeli status jest ustawiony na Activated, twój tenant jest już na ujednoliconej plaformie
  • jeżeli status jest ustawiony na Not activated, twój tenant nie znajduje się na ujednoliconej platformie.

Sprawdź, którą wersję klienta masz zainstalowaną

Aby obsługiwać nową wersję etykietowania należy mieć zainstalowanego nowego klienta Azure Information Protection Unified Labeling. Jak sprawdzić którego klienta masz zainstalowanego?

  • Korzystając z Eksploratora plików, zaznacz plik, pliki lub folder, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Klasyfikuj i chroń, a następnie wybierz opcję Pomoc i opinie.
  • Z poziomu aplikacji pakietu Office: na przycisku Ochrona (klasyczny klient) lub przycisk czułość (ujednolicony klient etykietowania) wybierz pozycję Pomoc i opinie.

Wyświetlany numer wersji pozwoli Ci ustalić, którego klienta masz zainstalowanego w systemie:

  • W wersji 1, na przykład 1.53.10.0, identyfikuje klienta Azure Information Protection (stare wersja)
  • W wersji 2, na przykład 2.2.14.0, identyfikuje klienta ujednoliconego etykietowania