Azure Information Protection – przygotowanie do wdrożenia

Azure Information Security

Azure Information Protection Unified Labeling jest nowym rozwiązaniem rozwijanym przez Microsoft. Nie rozważamy już wdrażania AiP na starej platformie.

Sprawdź czy twój Tenant znajduje się na ujednoliconej platformie etykietowania (unified labeling platform)

Aby sprawdzić status, w “Azure portal”, idź do  Azure Information Protection > Manage > Unified labeling, i spradź status Unified labeling:

Sprawdź, którą wersję klienta masz zainstalowaną

Aby obsługiwać nową wersję etykietowania należy mieć zainstalowanego nowego klienta Azure Information Protection Unified Labeling. Jak sprawdzić którego klienta masz zainstalowanego?

Wyświetlany numer wersji pozwoli Ci ustalić, którego klienta masz zainstalowanego w systemie:

Exit mobile version